Назва проекту Створення інноваційного центру комплексного обслуговування виноградарського господарства на основі зонально адаптованих технологій грунтообробки та утилізації відходів

Результатом даного проекту є модернізація ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ» у підприємство з виробництва паливних брикетів і розробки та виготовлення дрібносерійних партій енергозберігаючої ґрунтообробної сільськогосподарської техніки по індивідуальних замовленнях кінцевого споживача.Реалізація проекту дозволить отримувати щорічний прибуток у розмірі 1,5 млн. дол. США.


Мета модернізації - створити спільну бізнес-систему проектування, виробництва й реалізації енергозберігаючої сільгосптехніки й альтернативних джерел енергії, яка комплексно забезпечує задоволення потреб сільгоспвиробника.

Для цієї мети планується:

- модернізувати бізнес відповідно до вимог ринку й задовольнити частину попиту на паливні брикети, комплексні послуги зі збору й утилізації відходів сільського господарства (у першу чергу при обрізці виноградної лози),

- організувати виробництво ґрунтообробної техніки по індивідуальним і дрібносерійним замовленням під конкретного споживача й тип ґрунту, орієнтованої на забезпечення максимальної врожайності конкретних оброблюваних сільгоспугідь за рахунок конструктивних особливостей робочих органів техніки (в першу чергу для виноробної та садивної промисловості).

Місткість ринку брикетів відповідно до програми державної інспекції по енергозбереженню з урахуванням теплотворної здатності виноградного брикету становить 661370 тонн або більше 76 млн. дол. США тільки в Одеській області.

Даний бізнес-проект складається із двох частин (підпроектів):

1) Виробництво сільськогосподарської й ґрунтообробної техніки за індивідуальними замовленнями. Необхідність впровадження даного підпроекту продиктована ринковим попитом на дану продукцію, можливістю виготовляти продукцію з урахуванням індивідуальних побажань і особливостей ґрунтів.

2) Виробництво паливних брикетів і пеллет. Необхідність впровадження даного  підпроекту продиктовано суттєво зростаючим ринковим попитом на дану продукцію, особливістю технології вирощування винограду (обов'язковою необхідністю утилізації відходів), наявністю попередніх домовленостей з районними адміністраціями на поставку даної продукції для опалення об'єктів соціальної сфери.

Конкурентні переваги й джерела успіху випуску сільгосптехніки:

- комплексне скорочення витрат паливно-мастильних при обробці ґрунту з використанням продукції ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ»;

- випуск продукції, що повністю відповідає індивідуальним вимогам замовника в короткий термін при високій якості;

- наявність постійного сервісу й ремонтної бази;

- врахування основних пріоритетів в основних напрямках збереження й підвищення родючості ґрунту, а саме: розвиток зональних технологій обробки ґрунту;

-  врахування збереження основних тенденцій при виготовленні плугів, а саме:

а) розширення номенклатури звичайних плугів з поліпшеними споживчими властивостями;

б) оснащення плугів широким набором корпусів різної форми й розмірів, що найбільш відповідають зональним агропотребам;

в) впровадження оборотних плугів, річна потреба яких на Україні у найближчі 5 років становитиме 300-600 шт.

- врахування впливу забезпеченості сільгоспвиробників паливом, плугами, тракторами, кваліфікацією його кадрів на процес основної обробки ґрунту в Україні.

Конкурентні переваги й джерела успіху випуску паливних брикетів:

- поновлювальна, екологічна, високоякісна сировина й наявність сировинної бази;

- активний ріст ринкового попиту на альтернативні джерела енергії;

- гостра об'єктивна необхідність утилізації  відходів сільськогосподарського виробництва, тому що збір і утилізація відходів є обов'язковими операціями, передбаченими технологічними картами виробництва винограду,

- наявність у ТОВ «ГСКБ «Одесагрунтомаш» технології виготовлення й попереднього зразка лозозбірника-подрібнювача, що поєднує операції збору та подрібнювання сировини, одночасно значно скорочує видатки як по збору відходів, так і по підготовці відходів до подальшого брикетування.

Вартість проекту

Загальна вартість інвестиційних витрат становить 35 000 000 грн. й містить у собі придбання виробничої площі - ремонтної бази, будівництво двох міні-заводів з виробництва паливних брикетів і пеллет, виробництво на власній  дослідно-експериментальній базі ґрунтообробної техніки та встаткування для збору лози.

Джерела фінансування

Фінансування проекту передбачається за рахунок власних коштів ініціатора проекту й залучення кредитних ресурсів. Як кредитор розглядається іноземна юридична або фізична особа, зацікавлена в даному проекті й згодна з умовами його кредитування.

Власні кошти – 10 000 000 грн.

Позикові (інвестиції, грант) кошти – 35 000 000 грн.

Забезпечення кредиту – гарантійне зобов'язання ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ»  у вигляді застави всього майна, що буде придбано або побудовано у процесі виконання проекту.

Оцінка економічної ефективності й фінансової спроможності

При закладеному в розрахунках рівні поточних доходів і інвестиційних витрат проект може бути визнаний як ефективний, фінансово спроможний та такий, що збільшує надходження до бюджету.

ЗАГАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

Видатки на придбання споруджень, устаткування й будівельно-монтажні роботи – 45 000 000 грн.

Видатки в процесі експлуатації – 139 405 080 грн.

Податки – 17 745 740 грн.

Доходи від експлуатації – 216 723 420 грн.

Фінансовий результат – 59 572 600 грн.

У межах розглянутого горизонту проект характеризується наступними показниками:

Простий строк окупності інвестиційних витрат проекту без обліку зовнішнього фінансування – 38,4 місяці.

Інвестування у розмірі 35 000 000 грн. з урахуванням вкладення власних коштів у розмірі – 10 000 000 грн. за рахунок інших доходів компанії, повністю покриває потребу проекту у фінансуванні, забезпечуючи позитивний залишок вільних коштів протягом усього терміну дії проекту.

Величина строку окупності повних інвестиційних витрат має низьку чутливість до зміни рівня цін.  Для збереження строку окупності (дисконтованого) у межах 3 років рівень цін не повинен знижуватися більше ніж на 20 % від закладеного в розрахунках, рівень обсягу виробництва не більше ніж на 10%, рівень експлуатаційних видатків не більше ніж на 20%. Після досягнення підприємством виробничих потужностей, буде досягнута оптимізація внутрішніх видатків, використані внутрішні резерви, що дозволить одержати додаткові гарантії досягнення планового строку окупності.

Переваги проекту

Реалізація проекту дозволить:

-          Розвинути бізнес, що складається із двох різних, диверсифікованих напрямків, які доповнюють один одного при обробці ґрунтів у сільському господарстві.

-          Випускати й реалізовувати високорентабельну й інноваційну продукцію на ненасиченому ринку у відсутності гострої конкуренції.

-          Модернізувати виробничі потужності.

-          Збільшити асортимент пропонованих виробів.

-          Задовольнити попит підприємств сільського господарства в енергозберігаючій ґрунтообробній техніці та паливних брикетах.

-          Проект дозволить підприємству одержувати додатковий прибуток у розмірі 15 млн. грн.

-          Реалізація проекту дозволить збільшити щорічні надходження в бюджет України більш ніж на 7 500 000 грн.

-          Проект сприятиме збереженню й створенню додаткових робочих місць у кількості 70 людино-місць.