У ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» створена Спеціалізована вчена рада К 41.374.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08. «Виноградарство» строком на два роки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України10.10.2013. № 1411).

ПІБ

Посада, вчений ступінь, вчене звання

1.

Власов Вячеслав Всеволодович

академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, директор ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальник відділу екології винограду, Лауреат Державної премії України в галузі науки и техніки, голова Вченої ради

2.

Мулюкіна Ніна Анатоліївна

доктор сільськогосподарських наук старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, начальника відділу молекулярної генетики та фітопатології, заступник голови Вченої ради

3.

Подуст Наталя Василівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН, секретар Вченої ради

4.

Дикань Олександр Павлович

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»

5.

Зеленянська Наталя Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук,старший науковий співробітник, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН

6.

Ковальова Ірина Анатоліївна

кандидат сільськогосподарських наук, начальник відділу ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН

7.

Луканін Олександр Сергійович

член-кореспондент НААН, доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту агроекології та природокористування НААН

8.

Ляшенко Галина Віталіївна

доктор географічних наук, доцент, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН

9.

Мельник Елла Борисівна

кандидат сільськогосподарських наук старший науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН

10.

Михайлюк Віктор Іванович

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України

11.

Ткаченко Оксана Борисівна

доктор технічних наук, доцент, декан Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

12.

Хреновськов Едуард Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики і продовольства України

13.

Чісніков Віталій Степанович

кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН

14.

Шевченко Іван Васильович

доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН

15.

Шерер Володимир Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН.